Klona ett projekt från en URL

git clone URL

Skapa ett nytt repository

git init

Lägg till (stage) alla filer (i aktuell katalog)

git add .

Checkar in ändringar

git commit -m "Beskrivning av incheckning"

Koll vad som inte ligger i "staged"

git status

Hämta senaste från remote

git pull

Publisera senaste commits till remote

git push

Lista "brancher"

git branch

Skapa branch

git branch namn

Radera branch

git branch -d namn

Byt branch

git checkout branchnamn

Mindre vanligt

Lista commits som gjorts

git log

Kolla vad som är för ändringar i "staged"

git diff -staged

Ta bort ändringar som ligger i "stage"

git reset

Hämta en specifik revision

git checkout <commitid>

Backa till en specefik commit (behåll ändringar)

git reset e0c1a26fcbc76c48b2c1511d1cdb81138a480f4a

Backa till senaste på origin (behåll ändringar)

git reset HEAD~

Backa och inte behålla ändringar (hard)

git reset --hard <commitid>

Temporärt lägga in ändringar i en stack

git stash save

Hämta från stacken

git stash pop